Freelance opdracht: Adviseur / Architect Apps per 5 februari

Temployeenet bv
Harmelen, UT, Nederland

Bedrijfsprofiel
Adviseur / Architect Apps per 5 februari


col-narrow-left

Geplaatst

01.12.2017

Categorieën

Websites & Applicaties

Inzet

Fulltime
col-narrow-right

Uurtarief

€110.00

Locatie

odijk, UT

Aantal views

148
col-wide

Omschrijving opdracht

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juni 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 15), zoeken wij de volgende kandidaat :
 
Functie             :  Adviseur / Architect Apps per 5 februari         (M/ V)
 
Wij zoeken Adviseur / Architect Apps (Programma adviseur Mobiel Werken) voor R&D en architectuur die in de afgelopen 5 jaar, minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring heeft opgedaan in een vergelijkbare rol. In de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie is ook een harde eis !
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :    Odijk (3984 NC)
 
Geplande start     :    5 februari 2018       (ZSM uw reactie ivm snelle afronding selectie ! )
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 5 februari !
 
Verwachte duur :  Minimaal ÉÉN JAAR !     (+ opties op verlengingen tot evt eind 2019 !)
 
Uren per week     :    36  uur          (verdeeld over 5 dagen per week)
 
Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 11.500,-- Euro + en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen.
Exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km
 
OF (indicatie) 110,-- Euro per uur voor een ZPP’er. All-in, Excl. btw
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin weeknr. 49, ontvangen wij gaarne ZSM uw CV !
 
Note : 
 
Het verificatiegesprek vinden reeds plaats op woensdag 13 december.
 
- Dus medio december weet je reeds of je per 5 februari kan beginnen. 
 
                               ! Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
 
Opdracht omschrijving :
 
De afdeling Ontwikkeling van de Dienst ICT vertaalt gewenste IV functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Zij zorgt voor het onderhoud en de doorontwikkeling van het bestaande applicatieportfolio en voor het ontwikkelen en verwerven van nieuwe ICT-oplossingen. Informatie analisten werken in de scrumteams samen met de business. En werken de requirements uit tot ontwerpen die uiteindelijk zullen worden gerealiseerd en als werkende functionaliteit worden opgeleverd.
 
De Nationale Politie wil naar een situatie waarin plaats onafhankelijk werken de norm is (mobiel tenzij). Kern van zo’n situatie is dat de politiefunctionaris (operationeel/niet operationeel) zo veel mogelijk via een persoonlijke smartphone in staat wordt gesteld zijn werk te doen. Onafhankelijk van een gebouw of een auto. Daarmee is niet uitgesloten dat ook andere middelen dan smartphones worden ingezet, maar in principe moet er vooral in een operationele omgeving naar worden gestreefd dat werk goed op een persoonlijk, handzaam apparaat kan worden gedaan. Pas als duidelijk is dat dat niet praktisch is kan gekozen worden voor een ander apparaat (tablet, laptop etc.) of voor additionele randapparatuur. Informatiestandaarden binnen de politie worden gevolgd. De smartphone is ook de toegang tot (een deel van) het persoonlijke leven. De politie faciliteert dat waar mogelijk, omdat de grens in tijd en plaats tussen werk en privé vervaagt, maar blokkeert dat ook waar dienstbelang dat vergt. Op de smartphone bestaat voor politieprocessen een consistente, transparante en efficiënte werkomgeving. Ze is landelijk eenvormig. Gebruikersinterfaces zijn logisch, eenduidig en eenvormig.
 
Functie omschrijving :
 
De Research en Development (R&D) adviseur Mobiel werkt aan de MEOS Apps (MEOS staat voor Mobiel Effectief Op Straat). Dit zijn apps die het politiewerk op straat ondersteunen. Als Research en Development adviseur voer je activiteiten uit die bijdragen aan het vernieuwen van het mobiel en plaastonafhankelijk werken. Het huidige primaire doelplatform is Android, Cordova (Phonegap) op Android; de huidig gebruikte framework is Angular en TypeScript. API's NFC, Barcode, contactchips, MRZ.
 
Mede verwantwoordelijk voor het opstellen van de functioneel ontwerpen & architectuur van productievoorzieningen van de mobiele politie toepassingen en infrastructuur binnen het programma Mobiel Werken.
 
In de rol van architect in het scrum-over-scrum overleg, meedenken en besluiten over de vertaling van de prioriteiten op programmaniveau naar de prioriteiten per scrumteam. De vertaling vindt plaats op basis van het procesmodel en bouwblokkenoverzicht.
 
Meewerken en -denken over de toegevoegde waarde van innovaties en Research en Development binnen de organisatie.
 
Het opzetten en uitvoeren van gedegen analyse en financiële onderbouwing va de technologische oplossingen voor de business-uitdagingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd.
 
De Research en Development adviseur Mobiel houdt vinger aan de pols bij trends en ontwikkelingen op het gebied van plaatsonafhankelijk werken, en hij/zij monitort deze op technische en functionele bruikbaarheid binnen politieprocessen.
 
De Research en Development adviseur denkt en werkt vanuit de business op strategisch niveau en weet binnen zijn/haar omgeving de toegevoegde waarde over te brengen die hij/zij en de organisatie kan bieden.
 
Het huidige primaire doelplatform is Android, Cordova (Phonegap) op Android; de huidig gebruikte framework is Angular en TypeScript. API's NFC, Barcode, contactchips, MRZ.
 
 
Doelstelling:
 
 • In de uitoefening van de functie wordt de architectuur van Mobiel Werken vormgegeven, geïmplementeerd en geïntegreerd binnen de architectuur van de Nationale Politie. H.e.e.a. conform de opdracht van de portefeuillehouder voor de invoering van mobiel werken en de vernieuwing van operationele processen.
 
 • Als Research en Development adviseur een initiatief-nemende rol vervullen. En daarmee voor vernieuwing, verbreding en innovatie in het mobiel werken bij de politie in gang zetten.
 
Verantwoordelijkheden:
 
 • Verantwoordelijk voor het weloverwogen voorstellen van vernieuwingsrichtingen, gebaseerd op nieuwe, bruikbare technieken (technology push). Hierbij rekening houden met de geformuleerde vraag van de business.
 
 • Verantwoordelijk voor de functioneel ontwerpen & architectuur van productievoorzieningen van de mobiele toepassingen binnen het programma Mobiel Werken.
 
 • Op strategisch niveau meewerken en denken over de toegevoegde waarde van innovaties en R&D op het gebied van mobiel toepassingen.
 
 • Als lid van het programma management team verantwoordelijk voor een visie op de (technologische) ontwikkelingen binnen de scope van R&D en mobiel werken.
 
 
Vakmatige taken:
 
 • Inbreng en ervaring op het gebied van (mobiele) architectuur, bedrijfsprocessen, randapparatuur, ketensamenwerking, toepassing identificatiefuncties (biometrie e.d.), samenwerking in de keten en vernieuwing op organisatorisch en informatorisch terrein, bekend met de toepassing daarvan binnen scrumteams en agile werken.
 
 • Onderzoeken nieuwe software ontwikkelingen.
 
 • Sparringpartner voor collega software en Enterprise architecten, collegae R&D.
 
 • Het opstellen, begeleiden en/of uitvoeren Haalbaarheidsanalyses.
 
 • Het advisering optimalisatie software Architectuur Beschrijven en beheren van R&D (test-) documentatie.
 
 • Het ondersteuning gebruikers bij de definitie en interpretatie van informatiebehoefte.
 
 
Leidinggevende taken:
 
 • Is onderdeel van het programma management team en verantwoordelijk voor het inbrengen van gedegen inhoudelijke input.
 • Geeft leiding aan een aan de scrumteams ondersteunend systeemteam met daarin architecten, UX-designers en informatie analisten.
 
Contacten:
 
 • Breed netwerk binnen de Politie, Eenheden, Directie IV, diensten IM en ICT.
 • Breed netwerk binnen de strafrechts- en vreemdelingenketen.
 • Leveranciers, ontwerpers, architecten, product owners, ontwikkelaars.
 
De inzet in het programma Mobiel Werken.
 

Gezocht profiel

 Harde functie eisen en wensen:
 
 
Vereiste (Kern)Competenties / Persoonlijke vaardigheden
 
 
 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden.
 
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 
 • Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.
 
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 
 • Mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
 
 

Deze 7 hierboven genoemde (Kern)Competenties moeten allemaal aanwezig zijn en moeten schriftelijk worden toegelicht / cq / onderbouwd indien wij besluiten het CV aan te bieden
 
 
Opleiding :
 
Minimaal een afgeronde en geaccrediteerde HBO-opleiding. 
EIS !
 
 
Werkervaring eisen en wensen :
 
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol. EIS !
 
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie. EIS !
 
 
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als ICT-architect is een wens
 
 • In de afgelopen 5 jaar heeft kandidaat aantoonbare een vernieuwing gerealiseerd op het gebied van Mobiel Werken is een wens
 
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie is een wens
   
- Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  
! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.
 
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal met een korte motivatie waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.