Freelance opdracht: Projectleider Inspectie Vastgoed

Temployeenet bv
Harmelen, UT, Nederland

Bedrijfsprofiel
Projectleider Inspectie Vastgoed


col-narrow-left

Geplaatst

09.10.2017

Categorieën

Overige diensten

Inzet

Parttime
col-narrow-right

Uurtarief

€70.00

Locatie

Den Haag, ZH

Aantal views

75
col-wide

Omschrijving opdracht

Voor onze opdrachtgever zoeken wij de volgende kandidaat:
 
Functienaam     :   Projectleider Inspectie Vastgoed      ( M / V)
 

Voor het RVB zoeken wij een Parttime Projectleider Inspectie Vastgoed met minimaal zeven jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van integrale vastgoedadviezen, rapportages en planningen voor instandhoudingsprogramma’s. Kandidaat moet kennis van en ervaring met NEN 2767- en RgdBOEI-handboeken en aantoonbare kennis van en werkervaring met de softwarepakketten CONDOR en/of PLANON. EISEN !
 
Standplaats         :  Den Haag, 2511 CW
 
Geplande start    :   23 oktober            (ZSM uw reactie !)  
 
Verwachte duur   :   minimaal ÉÉN JAAR !     (optie op verlenging ! )
 
Uren per week     :   24 uur         (verdeeld over 3 dagen per week)                  
 
Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 8.000,-- Euro (schaal 11) en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het genoemde BM tbv 8.000,-- is inclusief 8 % vakantiegeld en inclusief betaalde vakantiedagen.
 
Exclusief :  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 2de klas OV.
 
Indicatie uurtarief ZPP’er : 70,-- Euro, all-in, excl. btw.
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en cursussen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in weeknr. 41, ontvangen wij gaarne ZSM uw CV  ! 
 
Note: 
 
Selectiegesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden op dinsdag 17 oktober.
 
Beschrijving Opdrachtgever
 
Directie Vastgoedbeheer:
 
De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Bij specialties betreft dit panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces. Bij kantoren betreft dit panden waar het primaire proces in kan worden uitgevoerd. Daarnaast realiseert de directie de kleinere projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.
 
Afdeling Technisch Beheer:
 
De afdeling Technisch Beheer kent een landelijke, productgeoriënteerde indeling. Zij is integraal verantwoordelijk het vaststellen van de kwaliteit van het vastgoed door middel van onderhoudsinspecties, het vervolgens opstellen van (meerjaren)onderhoudsprogramma's en zet die als projectopdrachten uit binnen de directie VB. Daarnaast omvat Technisch Beheer ook de onderwerpen die een landelijke aanpak vergen en centraal moeten worden gestuurd.
 
Sectie Keuringen & Programma's (K&P):
 
De sectie K&P stelt meerjaren (onderhouds) en investeringsprogramma's (MOIP’s) op en is verantwoordelijk voor de uitrol van de landelijke (aspect)programma's, zoals brandveiligheid, legionella en overige keuringsprogramma’s.
 
Cluster Instandhouding:
 
Het cluster Instandhouding houdt zich bezig met het programma instandhouding voor het
Rijksvastgoedbedrijf. Vanuit dit cluster worden de volgende producten geleverd:
 • Opdrachten / planningen t.b.v. inspecties NEN 2767 en BOEI 
 • Meerjaren Onderhoud- en Investeringsplannen (MOIP’s)
 • Jaarplannen en -programma’s.
Daarnaast is het cluster verantwoordelijk voor het technisch inhoudelijke bepalen van de noodzaak van incidentele onderhoudsmaatregelen, voor het toezien op uitvoering van het programma (monitoring), de afhandeling van aanvragen over nader opgekomen urgenties (NOU’s) en programma-analyses.
 
Functieomschrijving:
 
Het bewuste vastgoed bestaat onder andere uit pachtboerderijen, woningen en voormalige rijkskantoren.  Voor de begeleiding en coördinatie van deze werkzaamheden (gericht op pachtboerderijen en dienstwoningen) is het Cluster Instandhouding op zoek naar een (coördinerend) Projectleider.
 
Positie
Je legt verantwoording af aan het Clusterhoofd Instandhouding en Sectiehoofd K&P.
 
 
Omschrijving Taken en verantwoordelijkheden 
 
Als (coördinerend) Projectleider vervul je een centrale coördinerende rol in dit traject. Kandidaat is verantwoordelijk voor de begeleiding van de uit te voeren inspecties en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden coördineert:
 
 • Documenten opstellen voor de tussentijdse rapportages aan de (interne) opdrachtgever
 
 • Capaciteitsbronnen uit de eigen organisatie of van daarbuiten inschakelt
 
 • Gevraagd en ongevraagd bijdragen levert aan inhoudelijke vraagstukken die het project
 
 • Bijdraagt aan het afstemmen van de activiteiten om de voortgang van het eigen werk te   
           bewaken
 
 • Relaties onderhoudt met de omringende organisatie.
 
 • De interne opdrachtgever informeert over van tevoren afgesproken zaken zoals
           voortgangsplanning, capaciteitsinzet en uitputting budget.
 
 • Voortgangsbijeenkomsten en andere voorkomende overlegmomenten organiseert met de
           markt, interne directievoerders.
 
 • Tijdige en adequate verslaglegging van deze bijeenkomsten verzorgt.
 
 

Gezocht profiel

Harde functie eisen:
 
 
Vereiste Competenties / persoonlijke vaardigheden:
 
In je werk ben je flexibel en empathisch ingesteld, zodat je je kunt inleven in de belangen die bij dit specifieke traject een belangrijke rol spelen. Je vindt je werk leuk als je een veelheid van zaken proactief uit kunt (laten) zoeken, waaronder de status van diverse deelprojecten. Je signaleert (en anticipeert op) onregelmatigheden en rapporteert hier vervolgens tijdig over. Dit is een belangrijk element van je takenpakket. Het dossier kent namelijk een sterk inventariserend karakter, waarmee onder meer duidelijkheid zal moeten ontstaan over toe te passen demarcatie-afspraken binnen het onderhoud van dit vastgoed.
 
- Je werkt graag in teamverband en kijkt over de grenzen van je eigen discipline heen.
- Je kunt snel schakelen en meedenken op meerdere niveaus; niet alleen binnen de directie Vastgoedbeheer, maar binnen het hele RVB.
- Je beschikt over organisatiekennis en –sensitiviteit.
- Je bent vaardig in het regisseren en aansturen van de planning en uitvoering van technisch beheer.
-Je bent initiatiefrijk, zoekt zelf naar kansen en mogelijkheden en draagt uit eigen beweging ideeën en oplossingen aan
- Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
- Je bent analytisch onderlegd, resultaatgericht en klantgericht
- Je kunt goed plannen en organiseren
- Ervaring met werken bij de overheid of grote organisaties
- Politieke sensitiviteit
- Flexibel en goede sociale vaardigheden.
 
 
Opleiding: 
 
 • Aantoonbaar HBO werk en denkniveau in technische richting. EIS !
 
 • In het bezit van een diploma/certificaat voor een post-HBO-opleiding Integraal Adviseur
           Vastgoed is ten zeerste gewenst (geen eis !)
 
 
Werkervaring eisen :
 
 • Kandidaat heeft minimaal zeven jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van
           integrale vastgoedadviezen, rapportages en planningen voor instandhoudingsprogramma’s.
           EIS !
 
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met NEN 2767- en RgdBOEI-handboeken. EIS !
 
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met de softwarepakketten    
           CONDOR en/of PLANON. EIS !
 
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met in het regisseren en aansturen van de
           planning en uitvoering van technisch beheer. EIS !
 
 • Kandidaat bezit over ALLE hierboven genoemde Competenties/Persoonlijke vaardigheden EIS !
 
- Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  
! Deze referentie hebben wij echter niet nodig bij uw eerste reactie.  Alleen zodra wij besluiten uw CV aan te bieden.
 
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en is max. 5 a4 groot. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Gaarne met een motivatie waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.