Freelance opdracht: Adviseur DIV per 18 december

Temployeenet bv
Harmelen, UT, Nederland

Bedrijfsprofiel
Adviseur DIV per 18 december


col-narrow-left

Geplaatst

09.10.2017

Categorieën

Overige diensten

Inzet

Fulltime
col-narrow-right

Uurtarief

€70.00

Locatie

Zeist, UT

Aantal views

80
col-wide

Omschrijving opdracht

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juni 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 12),  zoeken wij de volgende kandidaten :
 
Functienaam :     Adviseur DIV per 18 december        ( 2 fte, M/ V)
 
Wij zoeken 2 adviseurs DIV (HBO-opleiding(en) richting documentaire informatiekunde en/of recordmanagement is een eis!) met minimaal 3 jaar aantoonbare en RECENTE werkervaring in een soortgelijke adviesfunctie, waarbij kandidaat in staat is geweest om een advies te schrijven betreffende implementatieplan, business cases, etc.. Kandidaat moet dus aantoonbare kennis hebben van de RECENTE ontwikkelingen in de digitale informatiehuishouding.
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :   Zeist   (3702AC)
 
Geplande start    :   18 december    (ZSM UW REACTIE, ivm afronding selectie DEZE WEEK !)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 10 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 1 december !
 
Verwachte duur   :    ÉÉN JAAR !                      (+ optie op verlenging tot mei 2019)
 
Uren per week     :    36 uur          (verdeeld over 5 dagen per week)
 
Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 8.000,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen en exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km
 
OF (indicatie) 70,-- Euro per uur, all-in, excl btw voor een ZPP’er.
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in week 41, ontvangen wij gaarne ZSM uw CV !

Note : 
 
De verificatiegesprekken zullen “naar verwachting plaatsvinden” in weeknr.  42 (16 t/m 20 oktober)
 
Dus medio medio oktober weet je of je per 18 december kan beginnen.
! Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
Opdracht omschrijving:
 
Als Adviseur word je ingezet voor advies inzake de uitvoering. Daarnaast heb je een rol bij de kwaliteitscontrole en de professionele ontwikkeling van DIV-medewerkers. Je ondersteunt de (lokale) proceseigenaren bij het inrichten van hun documentmanagement in de dynamische fase. Je hebt geen sturings- en coördinerende taken binnen de uitvoering en voert zelf ook geen registratiewerk uit.
 
De komende tijd, waarin transitie van het landelijke team Documentaire Informatie Voorziening, implementatie van het nieuwe Documentmanagement Systeem en inrichtingsvraagstukken van landelijk georganiseerde proceseigenaren op de voorgrond staan, word je binnen het team vooral landelijk ingezet als adviseur van de verschillende organisatie-onderdelen van de politie en de chef DIV. Je functioneert, samen met je collega's van de overige eenheden, als rechterhand van het MT DIV bij het realiseren van de reorganisatie, veranderdoelen, het stroomlijnen van informatiemanagement in de dynamische fase (aan de voorkant komen) en de implementatie van DMS.
 
Doelstelling
 
 • Voor de Adviseur DIV: Het leveren van een bijdrage aan de inrichting van de informatievoorziening.
 
Verantwoordelijkheden
 
 • Van de Adviseur DIV wordt verwacht dat deze met een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid kan opereren.
 
Vakmatige taken
 
 • Vernieuwend op het gebied van digitalisering van de informatievoorziening.
 
 • Kunnen analyseren van complexe informatievraagstukken en een oplossing kunnen aandragen.
 
 • Kunnen overbrengen waar DIV voor staat in gesprekken met collega's
 
 
# Geen leidinggevende taken en de inzet is in de lijn
 
# Contacten zijn met landelijke proceseigenaren en medewerkers.
 
 

Gezocht profiel

Harde functie eisen en wensen:
 
 

Vereiste (Kern)Competenties / persoonlijke vaardigheden
 
-  Probleemanalyse:  Het kunnen analyseren van complexe informatievraagstukken en een oplossing kunnen aandragen en probleemanalyse op de meer complexe informatievraagstukken
 
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 
- Zelfstandigheid: Problemen of belemmeringen signaleren, en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er in een vroeg stadium naar handelen.
 
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 
- Passie voor het vak, weet dit over te brengen in een gesprek
 
- Vakkundigheid op het gebied van DIV en is in staat dit over te brengen
 
- Adviesvaardigheden tbv DIV en is in staat te adviseren
 

Deze hierboven genoemde (Kern)Competenties moeten allemaal aanwezig zijn en moeten later schriftelijk worden toegelicht/cq/onderbouwd (in een appart worddocument), waar en wanneer deze zijn toegepast. 
 
Dit geldt ook voor de hieronder genoemde werkervaring eis :
 
“Kandidaat moet in staat zijn om in een complexe omgeving (veel systemen, veel processen en veel verschillende werkomgevingen), die sterk in ontwikkeling is adviserend en controlerend op te treden in een vergelijkbare organisatie”
 
Dit hoeft niet bij uw eerste reactie. Alleen indien wij besluiten het CV aan te bieden
 
 
Opleiding :
 
 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding(en) richting documentaire informatiekunde en/of recordmanagement is een EIS !
 
Werkervaring eisen en wensen :
 
 • Minimaal 3 jaar (RECENTE) aantoonbare werkervaring in een soortgelijke adviesfunctie waarbij kandidaat in staat is geweest om een advies te schrijven betreffende implementatieplan, business cases, etc... EIS !
 
 • Kandidaat heeft  aantoonbare kennis van de RECENTE ontwikkelingen in de digitale informatiehuishouding. EIS !
 
 • Kandidaat heeft kennis van het DIV domein en het kunnen overbrengen waar DIV voor staat. EIS ! (geef evt aan of deze ervaring is opgedaan binnen het BI Domijn. PRÉ !)
 
 • Kandidaat is in staat om in een complexe omgeving (veel systemen, veel processen en veel verschillende werkomgevingen), die sterk in ontwikkeling is adviserend en controlerend op te treden in een vergelijkbare organisatie EIS !
 
 • Aantoonbare werkervaring hebben in een organisatiegrootte van minimaal 1000 medewerkers is een PRÉ !
 
 • Aantoonbare kennis of werkervaring opgedaan bij de Politie is uiteraard een PRÉ !
 
- Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  
! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.
 
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal met uitgebreide motivatie, waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.