Freelance opdracht: Adviseur / Allround ICT Expert per 18 december

Temployeenet bv
Harmelen, UT, Nederland

Bedrijfsprofiel
Adviseur / Allround ICT Expert per 18 december


col-narrow-left

Geplaatst

09.10.2017

Categorieën

Overige diensten

Inzet

Fulltime
col-narrow-right

Uurtarief

€90.00

Locatie

Rotterdam, ZH

Aantal views

81
col-wide

Omschrijving opdracht

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juli 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 12),  zoeken wij de volgende kandidaten :
 
Functienaam :   Adviseur / Allround ICT Expert per 18 december           (3 fte , M/ V)
 
Voor het Team Informatievoorziening Experts (IVE) zoeken wij een drietal all-round Informatievoorzieningexperts / Adviseurs die verantwoordelijk gaan zijn voor de organisatorische coördinatie voor het All-round Team IVE (praktijkinzet) en aantoonbare bewezen senioriteit hebben op het gebied van Informatiemanagement vraagstukken (beleidsinzet). Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een organisatie met ruim 2500 medewerkers is ook een EIS !
(geen leidingevende taken !)
 
Werklocatie         :   Rotterdam Marten Meesweg 35, 3068 AV
 
Geplande start    :    18 december  (toch ZSM uw reactie ivm sluitinsdatum aanbieding !)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 18 december !
 
Verwachte duur   :    minimaal 7 maanden       (+ optie op verlenging tot medio 2019)
 
Uren per week     :    36 uur          (verdeeld over 5 dagen per week)


Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 9.800,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen en exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km
 
OF (indicatie) 90,-- Euro per uur voor een ZPP’er. All-in, Excl. btw
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin week 41, ontvangen wij gaarne ZSM uw CV !

Note : 
 
De verificatiegesprekken zullen “naar verwachting plaatsvinden” in weeknr.  42 of begin week 43. 
(16 t/m 24 oktober)

 Opdracht omschrijving :
 
De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst.
 
De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. Zij adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke technologie-, proces- en organisatieveranderingen, levert de benodigde input voor de P&C cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de informatiearchitectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts. In het team Informatievoorziening Experts zijn de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse ondergebracht.
 
Het Team Informatievoorzieningexperts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirement Analyse en Architectuur. Het Team Informatievoorzieningexperts verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op Informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken; het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architecturen; het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en de uivoering van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.
 
Verantwoordelijkheden:
 
Je bent verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van gewenste producten. Hierbij houd je zelf de deadlines in de gaten en ben je verantwoordelijk voor je eigen werkplanning en bewaakt de voortgang.
 
Vakmatige taken
 
 • Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan.
 
 • In overleg met de Coördinerend Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, analyses, vooronderzoeken etc om te komen tot een resultaat.
 
 • Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan.
 
 • Je treedt op als intermediair tussen de coördinerend Businessexpert en de vraagorganisatie waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen.
 
 
Geen leidinggevende taken en de inzet kan zowel zijn in de lijn als binnen een project.
 
Contacten:
 
Je bent in staat om een netwerk op te bouwen, te onderhouden en uit te breiden. De contacten die je hebt zijn voornamelijk interne contacten.
 

Gezocht profiel

Harde functie eisen en wensen:
 
 
Vereiste (Kern)Competenties / persoonlijke vaardigheden:
 
- Netwerkvaardigheden: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 
- Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
 
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 
Deze hierboven genoemde (Kern)Competenties moeten allemaal aanwezig zijn en moeten later schriftelijk worden toegelicht/cq/onderbouwd, waar en wanneer deze zijn toegepast. Niet bij uw eerste reactie. Alleen indien wij besluiten het CV aan te bieden
 
 
Opleiding :
 
 • Minimaal een afgeronde en erkende HBO-diploma op het gebied van bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar is een EIS !
 
 • Een afgeronde, erkende Prince2 opleiding (certificaat) EIS !
 
 • In bezit van relevante informatiemanagement opleidingen is een wens
 
 • Een afgeronde Scrum / Agile opleiding. (certificaat) is een wens
 
 
Werkervaring eisen wensen :
 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een grote organisatie (2500+ fte). eis !
 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur binnen de bedrijfsvoering. eis !
 
 • Goede kennis van de informatievoorziening en aantoonbare werkervaring met het gebruik van gangbare standaard tools binnen dit vakgebied. eis !
 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirementanalyse. eis !
 
 • Aantoonbare werkervaring met agile, scrum of vergelijkbaar. eis !
 
 • Aantoonbare werkervaring binnen de (semi) overheid is een wens.
 
- Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  
! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.
 
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal met een motivatie waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.