Freelance opdracht: Adviseur Huisvesting per 16 oktober

Temployeenet bv
Harmelen, UT, Nederland

Bedrijfsprofiel
Adviseur Huisvesting per 16 oktober


col-narrow-left

Geplaatst

19.08.2017

Categorieën

Overige diensten

Inzet

Fulltime
col-narrow-right

Uurtarief

€55.00

Locatie

Haarlem, NH

Aantal views

452
col-wide

Omschrijving opdracht

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juni 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 11),  zoeken wij de volgende kandidaat :
 
Functienaam :     Adviseur Huisvesting per 16 oktober        ( M/ V)
 
Wij zoeken een Adviseur Huisvesting / Facility Manager (Prince2 certificering EIS !) met
Minimaal 2 jaar + aantoonbare werkervaring in een gelijkwaardige opdracht op het gebied van huisvesting als Facility Manager, in de afgelopen 5 jaar. In de afgelopen 2 jaar werkervaring met het analyseren van en adviseren over huisvestingsvraagstukken op tactisch en strategisch niveau zijn ook harde EISEN !
 
Werklocatie         :  Haarlem  (2012 ES)
 
Geplande start    :   16 oktober      (ZSM UW REACTIE, ivm afronding selectie in DEZE Maand)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 10 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 16 oktober !
 
Verwachte duur   :    minimaal 2 maanden     (hoogst waarschijnlijk verlenging tot 1 juli 2018 !)
 
Uren per week     :    36 uur          (verdeeld over 4 dagen per week)
 
Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 6.500,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen en exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km
 
OF (indicatie) 55,-- Euro per uur voor een ZPP’er.
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in deze komende week, ontvangen wij gaarne zsm uw CV voor donderdag 24 augustus 13.00 uur !
 

Note:  
 
Selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 31 augustus. Op deze dag (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet je aanwezig kunnen zijn !
 
Opdracht omschrijving:
 
De bedrijfsvoeringsadviseurs (BVA’s) vallen onder de stafafdeling bestuursondersteuning van de eenheid Noord Holland (NH).
 
In NH is het zo ingericht dat er op de vier vakgebieden (financien, HR, facilitair management en IM) specialisten zijn aangesteld die enerzijds generiek op meerdere beleidsdomeinen kunnen adviseren, anderzijds op hun vakgebied voldoende dieptekennis in huis hebben om het hoofd bedrijfsvoering van advies te kunnen voorzien en als counterpart kunnen dienen voor de relatiemanagers van het Politie Diensten Centrum (PDC) en de (deel)projectleiders.
Het vertalen van de specifieke vraagstukken binnen de eenheid naar het dienstenaanbod van het  PDC is een belangrijke component van het werk.
 
Facilitair management bevat meerdere complexe onderwerpen omvat, maar het huisvestingsprogramma is één van de grootste programma's van de vele deelprojecten en omvat (verbouw, herinrichting van meerdere gebouwen tegeleijkertijd). Het is aan de BVA FM om te zorgen voor verbinding tussen PDC, de deelprojectleiders en het hoofd Bedrijfsvoering en tevens om sturing binnen financiële en bedrijfsvoeringskaders om te zorgen dat de projecten bijtijds kunnen worden afgerond.
 
Vakmatige taken:
 
 • Vertalen van operationele wensen naar huisvestingsprojecten en vice-versa
 • Pro-actief adviseren van hoofd bedrijfsvoering op huisvestingsvraagstukken
 • Advisering in relatie tot de ondernemingsraad m.b.t. dit onderwerp
 • Operationele begeleiding van huisvestingsprogramma
 • Operationele begeleiding van schuifplannen
 • Deelnemer van het bedrijfsvoeringsteam binnen bestuursondersteuning
 
Doelstelling: Goed verloop van huisvestingsprogramma en schuifplannen
 
Verantwoordelijkheid: Ligt op de vakmatigheid, kennis van zaken binnen de politie van huisvestingsvraagstukken.
 
Geen directe leidinggevende taken: Echter wel coördinerende taken naar diverse projectleiders en de inzet is in de lijn.
 
Contacten
Diverse, binnen en buiten de politie met leveranciers, aannemers, huismeesters, directe adviseur van hoofd bedrijfsvoering.

Gezocht profiel

Harde functie eisen en wensen:
 
 
Vereiste (Kern)Competenties / persoonlijke vaardigheden
 
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 
- Sociale vaardigheid; Beweegt zich tactvol en gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat met zijn optreden emoties en de sociale interactie te beïnvloeden.
 
- Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.
 
Opleiding :
 
 • Afgeronde en erkende HBO opleiding richting facilitaire dienstverlening of vergelijkbaar is een EIS !
 
 • Afgeronde Prince II certificering minimaal Foundation is een EIS !
 
Werkervaring eisen en wensen :
   
 • In de afgelopen 5 jaar werkervaring als Facility Manager EIS !
 
 • In de afgelopen 2 jaar werkervaring met het analyseren van en adviseren over huisvestingsvraagstukken op tactisch en strategisch niveau  EIS !
 
 • In de afgelopen 2 jaar werkervaring met het implementeren van projecten op het gebied van huisvesting EIS !
 
 • Recente werkervaring met het ontwikkelen van werkplekconcepten (zoals binnen Het Nieuwe Werken) EIS !
 
 • In de afgelopen 2 jaar ervaring met (interne) communicatie op het gebied van huisvesting is een wens
 
- Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  
! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.
 
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. Een korte motivatie waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn, is altijd welkom.